ROSTFRITT VAJER RÄCKESSYSTEM

ROSTFRITT VAJER RÄCKESSYSTEM

Regler & Föreskrifter
Tänk på att det är viktigt att följa Boverkets byggregler (BBR) då du har det yttersta ansvaret för att rådande säkerhetsrekommendationer följs.

  Monteringsinstruktion video :   https://www.youtube.com/watch?v=R3vgixRqY-k